Föreningen

Föreningen

Finlands Ferrari Club r.f.:s uppgift är att

  • samla ferrariägare till gemensam hobby
  • värna om den finska Ferrari historian
  • arrangera olika evenemang för medlemmarna
  • sträva till att öka antalet bilar
  • aktivt upprätthålla kontakterna till Ferrari spa och Ferrari importören
  • utveckla skickliga och ansvarsfulla bilister
  • befrämja bilsporten
  • befrämja trafik säkerheten

Finlands Ferrari Club r.f. har 170 (1/2019) medlemmar. Finlands Ferrari Club r.f. är en förening för ferrariägare.

Historia

2017 Ferrari Club Finland r.f. 30 år.
2012 Ferrari Club Finland r.f. 25 år.
2011 Nya hemsidar
2007 Ferrari Club Finland r.f. 20 år.
2004 Finlands Ferrari Club:en har anslutits som officiell medlem till Ferrari Owners' Clubs nät.
2002 År 2002 firade Finlands Ferrari Club r.f. 15 år.
1987 Finlands Ferrari Club grundades 24.3.1987.